top of page

Beperkte aansprakelijkheid


Nino’s Delicacies  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nino’s Delicacies.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Nino’s Delicacies. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nino’s Delicacies  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij Nino’s Delicacies. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nino’s Delicacies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page